HKSSF.ORG.HK  >  HKSSRC  >  Handball
 
 
 
2017-2018: | Division One | Division Two | Girls |
 
 
 
Handball - Division One
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. DBS (54)
2. Ho Lap (14) 2. La Salle (14) 2. Ying Wa (14) 2. La Salle (36)
3. Ching Chung (12) 3. Ching Chung (12) 3. La Salle (12) 3. Ching Chung (30)
4. La Salle (10) 4. Wong Wha San (10) 4. G. T. College (10) 4. Ho Lap (26)
5. Ying Wa (8) 5. Ho Lap (8) 5. Chang Ming Thien (8) 5. Ying Wa (25)
6. Chang Ming Thien (6) 6. Chang Ming Thien (6) 6. Ching Chung (6) 6. Chang Ming Thien (20)
7. Wong Wha San (4) 7. G. T. College (4) 7. Ho Lap (4) 7. G. T. College (17)
8. G. T. College (3) 8. Ying Wa (3) 8. Wong Wha San (3) 7. Wong Wha San (17)
 
 
 
 
 
 
Handball - Division Two
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Sing Yin (18) 1. Bishop Hall Sec (18) 1. King's (18) 1. King's (46)
2. King's (14) 2. King's (14) 2. Bishop Hall Sec (14) 2. Shun Lee Cath (34)
3. Shun Lee Cath (12) 3. Shun Lee Cath (12) 3. Ning Po-2 (12) 3. Bishop Hall Sec (32)
4. Tang King Po-HK (10) 4. St. Paul's College (10) 4. Shun Lee Cath (10) 4. Sing Yin (30)
5. Maryknoll Sec (8) 5. King Ling (8) 5. St. Joseph's (8) 5. St. Paul's College (24)
5. King Ling (8) 5. Sing Yin (8) 5. St. Paul's College (8) 5. King Ling (24)
5. Bishop Hall Jubilee (8) 5. Lau Wing Sang (8) 5. King Ling (8) 7. Tang King Po-HK (22)
5. Chinese Foundation (8) 5. Ning Po-2 (8) 5. Chu Shek Lun (8) 8. Bishop Hall Jubilee (20)
6. St. Joseph's (6) 6. Bishop Hall Jubilee (6) 6. Chinese Foundation (6) 8. Ning Po-2 (20)
6. Salesian (6) 6. French Int'l (6) 6. Hon Wah (6) 10. Chu Shek Lun (17)
6. Chu Shek Lun (6) 6. Chong Gene Hang (6) 6. Tang King Po-HK (6) 10. St. Joseph's (17)
6. St. Paul's College (6) 6. Tang King Po-HK (6) 6. Bishop Hall Jubilee (6) 10. Chinese Foundation (17)
7. Chong Gene Hang (4) 7. Sun Kei (4) 7. French Int'l (4) 13. French Int'l (14)
7. French Int'l (4) 7. Victoria Gov't (4) 7. HKUGA (4) 14. Chong Gene Hang (13)
7. HKUGA (4) 7. HKUGA (4) 7. Sing Yin (4) 15. HKUGA (12)
7. Pui Ching (4) 7. Maryknoll Sec (4) 8. Sun Kei (3) 15. Maryknoll Sec (12)
8. Lau Wing Sang (3) 8. Chu Shek Lun (3) 8. Kwun Tong Kung Lok (3) 17. Lau Wing Sang (11)
    8. Chinese Foundation (3) 8. Chong Gene Hang (3) 18. Hon Wah (9)
    8. Hon Wah (3)     19. Sun Kei (7)
    8. St. Joseph's (3)     20. Salesian (6)
            21. Victoria Gov't (4)
            21. Pui Ching (4)
            23. Kwun Tong Kung Lok (3)
 
 
 
 
 
 
Handball - Girls
       
Girls AB Grade Girls C Grade   Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results      Overall Results 
               
1. Heep Yunn (18) 1. Heep Yunn (18)     1. Heep Yunn (36)
2. DGS (14) 2. Maryknoll Convent (14)     2. DGS (26)
3. St. Catharine's (12) 3. DGS (12)     3. Maryknoll Convent (22)
4. Holy Trinity Church (10) 4. G. T. College (10)     4. Holy Trinity Church (18)
5. Maryknoll Convent (8) 5. HKUGA (8)     5. St. Catharine's (16)
5. C. Lutheran-NP (8) 5. Holy Trinity Church (8)     6. G. T. College (14)
6. Chinese Foundation (6) 6. St. Mary's (6)     6. HKUGA (14)
6. St. Mary's (6) 6. Hon Wah (6)     8. St. Mary's (12)
6. HKUGA (6) 7. Chinese Foundation (4)     9. Hon Wah (10)
7. Hon Wah (4) 7. St. Catharine's (4)     9. Chinese Foundation (10)
7. G. T. College (4)   C. Lutheran-NP (W/D)     11. C. Lutheran-NP (8)
8. Bishop Hall Jubilee (3)         12. Bishop Hall Jubilee (3)
  French Int'l (W/D)           French Int'l (0)