HKSSF.ORG.HK  >  HKSSRC  >  Volleyball
 
 
 
2016-2017: | Division One | Division Two (HK) | Division Two (Kln)Division Three (K1) Girls | Division Three (K2) Girls |
 
 
 
Volleyball - Division One
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. La Salle (18) 1. DBS (48)
2. CSW Cath (14) 2. La Salle (14) 2. CSW Cath (14) 2. La Salle (38)
3. Wa Ying (12) 3. Cheng Yu Tung (12) 3. DBS (12) 3. CSW Cath (34)
4. SKW Sec (10) 4. Wa Ying (10) 4. Carmel (10) 4. Wa Ying (28)
5. Pui Ching (8) 5. Carmel (8) 5. SKW Sec (8) 5. SKW Sec (26)
5. Pui Ying (8) 5. SKW Sec (8) 5. Ying Wa (8) 6. Carmel (24)
6. La Salle (6) 6. Pui Ching (6) 6. Wa Ying (6) 7. Cheng Yu Tung (22)
6. Carmel (6) 6. CSW Cath (6) 6. Cheng Yu Tung (6) 8. Pui Ching (17)
7. Cheng Yu Tung (4) 7. Pui Ying (4) 7. Pui Ying (4) 9. Pui Ying (16)
7. SKH Tang Shiu Kin (4) 7. Chinese Foundation (4) 7. SKH Tang Shiu Kin (4) 10. Ying Wa (14)
8. Chinese Foundation (3) 8. Ying Wa (3) 8. Pui Ching (3) 11. SKH Tang Shiu Kin (11)
8. Ying Wa (3) 8. SKH Tang Shiu Kin (3) 8. Chinese Foundation (3) 12. Chinese Foundation (10)
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Cheng Yu Tung (18) 1. Cheng Yu Tung (18) 1. Heep Yunn (18) 1. Cheng Yu Tung (48)
2. Ying Wa Girls' (14) 2. Ying Wa Girls' (14) 2. DGS (14) 2. Ying Wa Girls' (34)
3. Pui Ching (12) 3. King Ling (12) 3. Cheng Yu Tung (12) 3. Heep Yunn (32)
4. Lui Yun Choy (10) 4. St. Stephen's Girls' (10) 4. King Ling (10) 4. DGS (28)
5. Heep Yunn (8) 5. Sacred Heart (8) 5. Carmel (8) 4. King Ling (28)
5. St. Stephen's Girls' (8) 5. DGS (8) 5. Pui Ching (8) 6. Pui Ching (24)
6. DGS (6) 6. SKH Tang Shiu Kin (6) 6. Ying Wa Girls' (6) 7. St. Stephen's Girls' (22)
6. King Ling (6) 6. Heep Yunn (6) 6. Hung Sean Chau (6) 8. Carmel (16)
7. Hung Sean Chau (4) 7. Pui Ching (4) 7. St. Stephen's Girls' (4) 9. Sacred Heart (14)
7. Carmel (4) 7. Carmel (4) 7. SKH Tang Shiu Kin (4) 10. Hung Sean Chau (13)
8. Sacred Heart (3) 8. Hung Sean Chau (3) 8. Sacred Heart (3) 10. SKH Tang Shiu Kin (13)
8. SKH Tang Shiu Kin (3)   Lui Yun Choy (W/D)   Lui Yun Choy (W/D) 12. Lui Yun Choy (10)
 
 
 
 
 
 
Volleyball - Division Two (Hong Kong)
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. St. Stephen's Stanley (18) 1. Li Fook Hing (18) 1. Li Fook Hing (18) 1. Li Fook Hing (50)
2. Li Fook Hing (14) 2. Lui Ming Choi (14) 2. Chong Gene Hang (14) 2. Wah Yan-HK (28)
3. St. Joseph's (12) 3. Wah Yan-HK (12) 3. Queen's (12) 2. St. Joseph's (28)
4. Chong Yuet Ming (10) 4. St. Joseph's (10) 4. Wah Yan-HK (10) 4. Chong Gene Hang (26)
5. King's (8) 5. Salesian (8) 5. Aberdeen Baptist (8) 4. St. Stephen's Stanley (26)
5. Lui Ming Choi (8) 5. West Island (8) 5. Fukien-SSW (8) 6. Lui Ming Choi (25)
6. Wah Yan-HK (6) 6. Chong Gene Hang (6) 6. Salesian (6) 7. Queen's (24)
6. Queen's (6) 6. Queen's (6) 6. St. Mark's (6) 8. Salesian (17)
6. Chong Gene Hang (6) 6. Aberdeen Baptist (6) 6. St. Joseph's (6) 9. King's (16)
7. Chan Pak Sha (4) 7. Kwei Wah Shan (4) 7. St. Stephen's Stanley (4) 10. West Island (15)
7. Kwei Wah Shan (4) 7. St. Stephen's Stanley (4) 7. Hon Wah (4) 11. Aberdeen Baptist (14)
7. West Island (4) 7. King's (4) 7. King's (4) 12. Chong Yuet Ming (10)
8. Hon Wah (3) 8. HKUGA (3) 8. West Island (3) 13. Kwei Wah Shan (8)
8. Salesian (3)     8. Lui Ming Choi (3) 13. Fukien-SSW (8)
          Victoria Gov't (W/D) 15. Hon Wah (7)
            16. St. Mark's (6)
            17. Chan Pak Sha (4)
            18. HKUGA (3)
            19. Victoria Gov't (0)
               
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. SKW Sec (18) 1. SKW Sec (18) 1. SKW Sec (18) 1. SKW Sec (54)
2. Pui Ying (14) 2. HK True Light (14) 2. Belilios (14) 2. Belilios (32)
3. Wong Fung Ling (12) 3. St. Stephen's Stanley (12) 3. Hotung (12) 3. Hotung (26)
4. St. Stephen's Stanley (10) 4. Belilios (10) 4. St. Paul's Sec (10) 3. St. Stephen's Stanley (26)
5. Pui Tak (8) 5. St. Mark's (8) 5. Fukien-SSW (8) 5. HK True Light (23)
5. Canossa (8) 5. Chinese Foundation (8) 5. Chinese Foundation (8) 6. Chinese Foundation (22)
5. Belilios (8) 5. Li Fook Hing (8) 5. Pui Tak (8) 6. Canossa (22)
5. St. Clare's (8) 5. Hotung (8) 5. Canossa (8) 8. Pui Tak (20)
6. Kwei Wah Shan (6) 6. St. Clare's (6) 6. Wesley (6) 8. Li Fook Hing (20)
6. Li Fook Hing (6) 6. St. Paul's Sec (6) 6. Chinese Women (6) 10. St. Paul's Sec (19)
6. Chinese Foundation (6) 6. Aberdeen Baptist (6) 6. Hon Wah (6) 10. Wong Fung Ling (19)
6. Hotung (6) 6. Lui Ming Choi (6) 6. Li Fook Hing (6) 12. St. Clare's (18)
6. HK True Light (6) 6. Canossa (6) 7. St. Mark's (4) 13. Pui Ying (16)
7. Precious Blood (4) 6. Chinese Women (6) 7. Lee Ching Dea (4) 14. Chinese Women (15)
7. West Island (4) 7. Lingnan (4) 7. St. Paul's Coed (4) 15. Fukien-SSW (12)
7. Lui Ming Choi (4) 7. Lee Ching Dea (4) 7. Wong Fung Ling (4) 15. Wesley (12)
7. Hon Wah (4) 7. Chong Yuet Ming (4) 7. St. Stephen's Stanley (4) 15. St. Mark's (12)
7. Chong Yuet Ming (4) 7. Chan Pak Sha (4) 7. St. Clare's (4) 15. Lui Ming Choi (12)
7. Chan Pak Sha (4) 7. Precious Blood (4) 8. West Island (3) 19. Chan Pak Sha (11)
7. Fukien-SSW (4) 7. Pui Tak (4) 8. HK True Light (3) 19. Precious Blood (11)
8. St. Paul's Sec (3) 7. Rosaryhill (4) 8. Precious Blood (3) 21. Hon Wah (10)
8. Rosaryhill (3) 8. Henrietta (3) 8. Chan Pak Sha (3) 21. Lee Ching Dea (10)
8. Lingnan Hang Yee (3) 8. SKW East (3) 8. Rosaryhill (3) 21. Rosaryhill (10)
8. St. Peter's (3) 8. West Island (3) 8. Aberdeen Baptist (3) 21. West Island (10)
8. Chinese Women (3) 8. Wong Fung Ling (3) 9. Lau Wing Sang (2) 25. St. Paul's Coed (9)
8. Henrietta (3) 8. Wesley (3) 9. Lingnan (2) 25. Aberdeen Baptist (9)
8. Wesley (3) 8. St. Paul's Coed (3) 9. Lui Ming Choi (2) 27. Chong Yuet Ming (8)
9. Victoria Shanghai (2) 9. HKUGA (2) 9. Lingnan Hang Yee (2) 28. Lingnan Hang Yee (7)
9. Victoria Gov't (2) 9. Victoria Shanghai (2) 9. Pui Ying (2) 29. Kwei Wah Shan (6)
9. Lee Ching Dea (2) 9. Lingnan Hang Yee (2)   Victoria Gov't (W/D) 29. Delia Canada (6)
9. St. Paul's Coed (2)   Kwei Wah Shan (DQ)     29. Henrietta (6)
  Delia Canada (6)         29. Lingnan (6)
            33. Victoria Shanghai (4)
            34. St. Peter's (3)
            34. SKW East (3)
            36. Victoria Gov't (2)
            36. HKUGA (2)
            36. Lau Wing Sang (2)
 
 
 
 
 
 
Volleyball - Division Two (Kowloon)
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Heep Woh (18) 1. Szeto Ho (18) 1. Wah Yan-Kln (18) 1. Heep Woh (36)
2. Tang King Po-Kln (14) 2. Heep Woh (14) 2. Po Kok Sec (14) 2. Wah Yan-Kln (30)
3. Yuen Yuen Institute (12) 3. Kln Tong (12) 3. Tai Hung (12) 3. Tang King Po-Kln (26)
4. Lui Kwok Pat Fong (10) 4. Kwun Tong Kung Lok (10) 4. Lui Yun Choy (10) 4. Kln Tong (24)
5. Workers' Children (8) 5. Mu Kuang (8) 5. Kln Tong (8) 4. Lui Kwok Pat Fong (24)
5. Ming Yin (8) 5. QES (8) 5. Law Chan Chor Si (8) 6. Ming Yin (20)
5. Munsang (8) 5. Lui Kwok Pat Fong (8) 5. Ming Yin (8) 7. Szeto Ho (18)
5. Wah Yan-Kln (8) 5. King George V (8) 5. Tang King Po-Kln (8) 7. Tai Hung (18)
6. QES (6) 6. Ngan Po Ling (6) 6. Lui Kwok Pat Fong (6) 9. Po Kok Sec (17)
6. Lee Shau Kee (6) 6. Ho Nam Kam (6) 6. Ho Nam Kam (6) 10. Kwun Tong Kung Lok (16)
7. Kln Tong (4) 7. Ming Yin (4) 6. Choi Hung (6) 11. QES (14)
7. Queen Maud (4) 7. Tang King Po-Kln (4) 6. Li Kwok Po (6) 11. Li Kwok Po (14)
7. Kwun Tong Kung Lok (4) 7. Ho Yam Tong (4) 7. Ho Yam Tong (4) 13. Lui Yun Choy (13)
7. Ng Wah (4) 7. Wah Yan-Kln (4) 7. Heep Woh (4) 14. Yuen Yuen Institute (12)
7. Li Kwok Po (4) 7. Li Kwok Po (4) 7. Tang Ying Hei (4) 14. Ho Nam Kam (12)
8. King George V (3) 8. Law Chan Chor Si (3) 7. Workers' Children (4) 14. Workers' Children (12)
8. Lui Yun Choy (3) 8. Po Kok Sec (3) 7. Queen Maud (4) 14. Mu Kuang (12)
8. Tai Hung (3) 8. Cognitio-Kln (3) 8. U. Christian-THT (3) 18. King George V (11)
8. Ching Kok (3) 8. Tai Hung (3) 8. Ng Wah (3) 18. Law Chan Chor Si (11)
9. Mu Kuang (2) 9. Leung Kwai Yee (2) 8. Wong Chung Ming (3) 20. Munsang (8)
  Lutheran (W/D) 9. Lutheran (2) 8. PLK Ho Yuk Ching (3) 20. Queen Maud (8)
  Tang Ying Hei (W/D) 9. Evangel (2) 9. Lutheran (2) 20. Ho Yam Tong (8)
    9. PLK Ho Yuk Ching (2) 9. Kwun Tong Kung Lok (2) 23. Ng Wah (7)
      Ng Wah (W/D) 9. Mu Kuang (2) 24. Ngan Po Ling (6)
      Wong Chung Ming (DQ)   King George V (W/D) 24. Lee Shau Kee (6)
          Pooi Tun (DQ) 24. Choi Hung (6)
          Lee Kau Yan (DQ) 27. PLK Ho Yuk Ching (5)
          PLK Tong Nai Kan (DQ) 28. Tang Ying Hei (4)
          Ngan Po Ling (DQ) 28. Lutheran (4)
            30. Ching Kok (3)
            30. Cognitio-Kln (3)
            30. Wong Chung Ming (3)
            30. U. Christian-THT (3)
            34. Evangel (2)
            34. Leung Kwai Yee (2)
            36. Lee Kau Yan (0)
            36. PLK Tong Nai Kan (0)
            36. Pooi Tun (0)
               
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. St. Paul's - Lam Tin (18) 1. Choi Kai Yau (18) 1. Lui Kwok Pat Fong (18) 1. Lui Kwok Pat Fong (44)
2. St. Catharine's (14) 2. Lui Kwok Pat Fong (14) 2. St. Margaret's Coed (14) 2. St. Margaret's Coed (34)
3. Lui Kwok Pat Fong (12) 3. St. Margaret's Coed (12) 3. Choi Kai Yau (12) 3. Choi Kai Yau (33)
4. Wa Ying (10) 4. Ming Kei (10) 4. Leung Shek Chee (10) 4. St. Paul's - Lam Tin (30)
5. St. Margaret's Coed (8) 5. St. Paul's - Lam Tin (8) 5. Wa Ying (8) 5. St. Catharine's (26)
5. Lau Wong Fat (8) 5. Leung Shek Chee (8) 5. Lau Wong Fat (8) 6. Leung Shek Chee (24)
6. Holy Trinity (6) 6. Holy Trinity (6) 6. Ming Kei (6) 7. Wa Ying (21)
6. Leung Shek Chee (6) 6. St. Catharine's (6) 6. St. Catharine's (6) 8. Lau Wong Fat (20)
7. Pooi Tun (4) 7. Pooi Tun (4) 7. St. Paul's - Lam Tin (4) 8. Ming Kei (20)
7. Ming Kei (4) 7. Lau Wong Fat (4) 7. Holy Trinity (4) 10. Holy Trinity (16)
8. Choi Kai Yau (3) 8. Wa Ying (3) 8. Pooi Tun (3) 11. Pooi Tun (11)
               
 
 
 
 
 
 
Volleyball - Division Three (Kowloon One) Girls
       
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. PLK No.1 (18) 1. Ning Po-2 (18) 1. Good Hope (18) 1. PLK No.1 (32)
2. Mok Hing Yiu (14) 2. Our Lady Rosary (14) 2. Sun Kei (14) 2. Good Hope (30)
3. Kei Chi (12) 3. Li Kwok Po (12) 3. Pooi To (12) 3. Kei Chi (28)
4. PLK Ho Yuk Ching (10) 4. U. Christian-KE (10) 4. U. Christian-KE (10) 4. U. Christian-KE (24)
5. Ko Lui (8) 5. PLK No.1 (8) 5. Kei Chi (8) 4. Ning Po-2 (24)
5. Ho Lap (8) 5. Kei Chi (8) 5. Tseung Kwan O Gov't (8) 6. Pooi To (23)
5. Good Hope (8) 5. King George V (8) 5. Li Kwok Po (8) 6. Our Lady Rosary (23)
5. Pooi To (8) 5. Tseung Kwan O Gov't (8) 5. Kln True Light (8) 8. Mok Hing Yiu (21)
6. Kwun Tong Sec (6) 6. PLK Ho Yuk Ching (6) 6. Heep Woh (6) 9. Li Kwok Po (20)
6. Holm Glad (6) 6. Kwun Tong Sec (6) 6. PLK No.1 (6) 10. PLK Ho Yuk Ching (19)
6. Homantin Gov't (6) 6. Ho Lap (6) 6. Shun Lee Cath (6) 11. Tseung Kwan O Gov't (18)
6. Po Chiu Cath (6) 6. Kln True Light (6) 6. Holy Family (6) 11. Holm Glad (18)
6. Ching Kok (6) 6. Shun Lee Cath (6) 6. Ning Po-2 (6) 13. Sun Kei (17)
6. Our Lady Rosary (6) 6. QES (6) 6. Heung To-THT (6) 13. Kln True Light (17)
7. U. Christian-KE (4) 6. Holm Glad (6) 6. Holm Glad (6) 15. Shun Lee Cath (16)
7. Yuen Yuen Institute (4) 6. Ho Yam Tong (6) 6. Hoi Ping (6) 15. Kwun Tong Sec (16)
7. Tsoi Kung Po (4) 7. Yu Chun Keung (4) 7. Tai Hung (4) 15. Ho Lap (16)
7. Tack Ching (4) 7. Good Hope (4) 7. Our Lady's (4) 18. QES (14)
7. QES (4) 7. Wai Kiu (4) 7. Mok Hing Yiu (4) 18. Homantin Gov't (14)
7. Shun Lee Cath (4) 7. Ming Yin (4) 7. C. Lutheran (4) 18. Ko Lui (14)
7. Heep Woh (4) 7. C. Lutheran (4) 7. Tack Ching (4) 21. King George V (13)
8. Our Lady's (3) 7. Lutheran (4) 7. Homantin Gov't (4) 22. Po Chiu Cath (12)
8. Kln True Light (3) 7. Homantin Gov't (4) 7. Kwun Tong Sec (4) 23. Heep Woh (10)
8. California (3) 7. Po Kok Sec (4) 7. QES (4) 23. Tack Ching (10)
8. Holy Family (3) 8. Methodist (3) 8. PLK Ho Yuk Ching (3) 23. Ho Yam Tong (10)
8. Maryknoll Sec (3) 8. Hoi Ping (3) 8. Ming Yin (3) 26. Holy Family (9)
8. U. Christian-THT (3) 8. Sun Kei (3) 8. King George V (3) 26. Hoi Ping (9)
8. Wai Kiu (3) 8. Pooi To (3) 8. Kit Sam (3) 28. C. Lutheran (8)
9. Kadoorie Sec (2) 8. Mok Hing Yiu (3) 8. Ko Lui (3) 28. Tai Hung (8)
9. Tseung Kwan O Gov't (2) 8. Po Chiu Cath (3) 8. Our Lady Rosary (3) 28. U. Christian-THT (8)
9. Tai Hung (2) 8. Ko Lui (3) 8. Lutheran (3) 31. Wai Kiu (7)
9. Ho Yam Tong (2) 8. U. Christian-THT (3) 8. Po Chiu Cath (3) 31. Our Lady's (7)
9. King George V (2) 9. Tang Ying Hei (2) 9. Yu Chun Keung (2) 31. Lutheran (7)
9. Kit Sam (2) 9. Yuen Yuen Institute (2) 9. Po Kok Sec (2) 31. Ming Yin (7)
  Li Kwok Po (W/D) 9. Tack Ching (2) 9. Methodist (2) 35. Yuen Yuen Institute (6)
    9. Tai Hung (2) 9. Maryknoll Sec (2) 35. Ching Kok (6)
      Kit Sam (W/D) 9. Ho Yam Tong (2) 35. Heung To-THT (6)
      Our Lady's (W/D) 9. Ho Lap (2) 35. Po Kok Sec (6)
        9. U. Christian-THT (2) 35. Yu Chun Keung (6)
          Yuen Yuen Institute (W/D) 40. Kit Sam (5)
            40. Maryknoll Sec (5)
            40. Methodist (5)
            43. Tsoi Kung Po (4)
            44. California (3)
            45. Kadoorie Sec (2)
            45. Tang Ying Hei (2)
 
 
 
 
 
 
Volleyball - Division Three (Kowloon Two) Girls
       
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Logos (18) 1. Queen Maud (18) 1. Law Chan Chor Si (18) 1. Law Chan Chor Si (36)
2. St. Antonius (14) 2. Law Chan Chor Si (14) 2. Wong Tai Shan (14) 2. St. Antonius (30)
3. Lan Chi Pat (12) 3. Canaan (12) 3. Wong Chung Ming (12) 3. Queen Maud (26)
4. Delia-BW (10) 4. St. Antonius (10) 4. Ngan Po Ling (10) 4. Munsang (24)
5. Munsang (8) 5. Hioe Tjo Yoeng (8) 5. Mong Man Wai (8) 5. Wong Tai Shan (23)
5. Mong Man Wai (8) 5. Munsang (8) 5. Maryknoll Convent (8) 6. Delia-BW (22)
5. Cognitio-Kln (8) 5. Szeto Ho (8) 5. True Light Girls' (8) 6. Lan Chi Pat (22)
5. Tak Oi (8) 5. Ho Nam Kam (8) 5. Munsang (8) 8. Logos (21)
6. Ho Nam Kam (6) 6. Delia-BW (6) 6. Lan Chi Pat (6) 9. Wong Chung Ming (20)
6. Kln Tong (6) 6. Delia-HW (6) 6. Kln Tong (6) 9. True Light Girls' (20)
6. Mu Kuang (6) 6. Wong Tai Shan (6) 6. Delia-BW (6) 11. Tak Oi (17)
6. Hioe Tjo Yoeng (6) 6. Kei Hau (6) 6. Delia-HW (6) 11. Ho Nam Kam (17)
6. True Light Girls' (6) 6. Carmel Divine Grace (6) 6. St. Mary's (6) 13. Canaan (16)
6. Lee Kau Yan (6) 6. True Light Girls' (6) 6. St. Antonius (6) 13. Ngan Po Ling (16)
6. St. Mary's (6) 6. Chu Shek Lun (6) 6. Wong Fut Nam (6) 13. Mong Man Wai (16)
6. PLK K. T. Chong (6) 6. Maryknoll Fathers' (6) 7. Workers' Children (4) 13. Hioe Tjo Yoeng (16)
7. Queen Maud (4) 7. Lan Chi Pat (4) 7. Cognitio-Kln (4) 17. Delia-HW (15)
7. Kei Heep (4) 7. Leung Kwai Yee (4) 7. Carmel Divine Grace (4) 17. St. Mary's (15)
7. St. Bonaventure (4) 7. Evangel (4) 7. PLK Tong Nai Kan (4) 17. Cognitio-Kln (15)
7. Ning Po (4) 7. Wong Chung Ming (4) 7. Mu Kuang (4) 17. Szeto Ho (15)
7. Law Chan Chor Si (4) 7. Ngan Po Ling (4) 7. Kei Hau (4) 21. Kln Tong (14)
7. Szeto Ho (4) 7. Wong Wha San (4) 7. Queen Maud (4) 21. Mu Kuang (14)
7. Wong Chung Ming (4) 7. Heung To-TKO (4) 7. G. T. College (4) 23. Maryknoll Convent (13)
7. Canaan (4) 7. Mu Kuang (4) 8. Yu Kan Hing (3) 23. Kei Hau (13)
8. Caritas Pelletier (3) 8. Yu Kan Hing (3) 8. Kei Heep (3) 25. Wong Fut Nam (11)
8. Chu Shek Lun (3) 8. Cognitio-Kln (3) 8. QualiEd (3) 26. Carmel Divine Grace (10)
8. Wong Tai Shan (3) 8. Tak Oi (3) 8. Ho Nam Kam (3) 26. St. Bonaventure (10)
8. Delia-HW (3) 8. St. Mary's (3) 8. St. Bonaventure (3) 28. Chu Shek Lun (9)
8. Fukien-KT (3) 8. St. Bonaventure (3) 8. Logos (3) 28. QualiEd (9)
8. Kei Hau (3) 8. QualiEd (3) 8. Fukien-KT (3) 30. Yu Kan Hing (8)
8. QualiEd (3) 8. Maryknoll Convent (3) 8. Szeto Ho (3) 31. Kei Heep (7)
8. Wong Fut Nam (3) 9. Kln Tong (2) 9. Bishop Hall Sec (2) 32. Maryknoll Fathers' (6)
9. Lee Shau Kee (2) 9. PLK Tong Nai Kan (2) 9. Heung To-TKO (2) 32. Lee Kau Yan (6)
9. Ngan Po Ling (2) 9. Wong Fut Nam (2) 9. Wong Wha San (2) 32. PLK K. T. Chong (6)
9. Maryknoll Convent (2)   Logos (DQ) 9. Hioe Tjo Yoeng (2) 32. PLK Tong Nai Kan (6)
9. Yu Kan Hing (2)   Fukien-KT (DQ) 9. Ning Po (2) 32. Fukien-KT (6)
9. Kln Sam Yuk (2)   G. T. College (DQ) 9. Evangel (2) 32. Ning Po (6)
  G. T. College (DQ)       Tak Oi (6) 32. Evangel (6)
          Maryknoll Fathers' (W/D) 32. Heung To-TKO (6)
          Lee Kau Yan (DQ) 32. Wong Wha San (6)
            41. Leung Kwai Yee (4)
            41. G. T. College (4)
            41. Workers' Children (4)
            44. Caritas Pelletier (3)
            45. Lee Shau Kee (2)
            45. Kln Sam Yuk (2)
            45. Bishop Hall Sec (2)